Rezidentní parkování

Zóny placeného stání přichází do Brna


Brněnský magistrát zavede systém parkovacích zón

Obdobně jako v Praze budou městské části rozděleny na parkovací zóny, v nichž se bude platit za vydání oprávnění ke stání automobilů. Řidiči s chybějícím oprávněním budou za parkování platit přes mobilní aplikaci nebo platební terminál, kam zadají registrační značku svého vozidla.

Placení za parkování bude vymáhat městská policie pomocí speciálních aut s kamerami snímajícími registrační značky stojících vozidel a zaznamenané značky budou porovnávány s databází zaplaceného parkovného. Kdo nezaplatí, bude popotahován ve správním řízení.


První zóny plánuje spustit 1. září Brno-střed

Rezidentní parkování bude zavedeno nejprve 1. září 2018 v historickém jádru města, poté od 1. listopadu 2018 v širší oblasti Brna-středu, a pak se postupně rozšíří do 11  městských částí. Rozdělí občany do tří skupin: rezidenti, abonenti a návštěvníci.

Konkrétní časy a ceny stání určuje místní dopravní značení a předpokládá se, že každá městská část to bude chtít dělat po svém. Je v plánu, že odlišný režim bude mít zásobování, senioři nad 75 let, pečovatelské a sociální služby a vybrané veřejné instituce. Jedno je ale jisté už teď: řidiči budou v Brně za parkování platit, platit a platit.

Zásadní je, že dle § 23 zákona o pozemních komunikacích není možné vydat oprávnění rezidenta nebo abonenta někomu, kdo v zóně nemá místo trvalého pobytu nebo tam nevlastní nemovitost, respektive tam nemá sídlo či provozovnu. Vedení města očekává, že si na základě toho spousta obyvatel přehlásí místo trvalého pobytu, což městu podstatně navýší rozpočet.

Změna místa trvalého pobytu může být byrokraticky náročná a někteří obyvatelé Brna ji nebudou moci provést. Je pravda, že v případě bydlení v nájmu ke změně místa trvalého pobytu není nutný souhlas majitele nemovitosti (i když je vhodný). Jiné podmínky však mají lidé žijící v podnájmu, kde je souhlas majitele nutný. Nevyjasněná je rovněž otázka parkování cizinců a kohokoliv dalšího, jehož životní situace neodpovídá představám magistrátu. Například toho, kdo potřebuje dojíždět autem do práce v jiné části města.


Kolik budete platit brněnskému magistrátu?

Spočítejte si v naší kalkulačce odhad roční platby za parkování na ulici po zavedení systému parkovacích zón
  1. vozidlo.
  2. hodin týdně.
  3. hodin týdně.
  4. vozidlo.
  5. hodin týdně.
Zaplatíte zhruba 0 Kč ročně.

Zóny nepřinesou nová parkovací místa, pouze zpoplatní stávající

Politici a uředníci nám tvrdí, že rezidentní parkování vyřeší nedostatek míst k zaparkování. Nevěřme tomu. Zkušenosti z Prahy ukazují, že místa naopak ubudou, protože zaniknou ne úplně legální (avšak tolerovaná) parkovací místa a plochy budou přebudovány dle parkovací normy. A protože se nejedná o vyhrazená stání, rezidenti ani abonenti nedostanou jakoukoliv záruku, že skutečně ve své zóně zaparkují. Očekáváme, že obdobně jako v Praze bude vydáno výrazně více parkovacích oprávnění než bude k dispozici parkovacích míst.

Nejhůře na to doplatí obyvatelé bydlící na okraji zón, kde se najednou zvýší provoz, poté co tam začnou hledat místo k zaparkování nerezidenti. Místním nezbude nic jiného, než po tomto zhoršení požadovat rozšíření zón na své území, čímž se problém s nedostatkem parkovacích míst pouze posune dál. Až na několik světlých výjimek se městské části nevyjádřily, že by před zaváděním parkovacích zón chtěly vybudovat místa pro dlouhodobé stání, které by v nastálé situaci pomohly.

Nejde ani tak o zlepšení dopravní situace, jako o vytáhnutí co největšího množství peněz z nás všech. Město získá prostředky z vydaných oprávnění rezidentů a abonentů, z poplatků za parkování návštěvníků, z vybraných pokut, z přehlášených míst trvalého pobytu (díky rozpočtovému určení daní) a také například nových plateb za odvoz komunálního odpadu. Realizátoři projektu se dušují, že vybrané prostředky se řidičům vrátí přes tzv. Fond mobility, podle našich zjištění jsou však řidiči až na posledním místě.


Rezidentní parkování je primárně úřednický projekt

Bez ohledu na to, které politické strany se účastnily brněnské koalice, pracovníci magistrátu připravovali v průběhu předchozích deseti let projekt parkovacích zón. Úředníkům se podařilo přesvědčit politiky, že negativa plynoucí ze zavedení zón za vybrané peníze stojí. Dokonce natolik, že si většina kandidujících stran zavedení rezidentního parkování dala do volebního programu.

Politici tuší, že díky fenoménu vidláctví získají hlasy frustrovaných voličů. Sice všichni budou nově platit za službu, kterou měli doteď bezplatně, víkendoví řidiči nepřestanou ve všední dny zabírat místo na ulici a počet parkovacích stání se nezvýší, ale zato se zkomplikuje život nerezidentům, kteří v Brně nemají právo volit.


Kolem zavedení zón je zatím spousta otazníků

Tuto stránku jsme vytvořili, protože jsme nevydrželi čekat na spuštění oficiálních webových stránek magistrátu, které byly veřejnosti přislíbeny už na začátku září 2016. Nejen občanům, ale i mnoha zastupitelům městských částí chybí informace o tomto zásadním dopravním opatření. Abychom to napravili, budeme zde zveřejňovat nám známé odpovědi na často kladené otázky.

Pokud by vám nebylo něco jasné, ptejte se nás přes kontaktní formulář, pošlete nám e-mail na adresu info@brno-autem.cz nebo zprávu skrze facebookovou stránku.


Odpovědi na často kladené dotazy

Liší se připravovaný brněnský systém parkovacích zón od pražského?

V určitých aspektech ano, ale základní princip je stejný: rozdělit občany do různých kategorií a od některých vybírat několikanásobně více peněz než od jiných, případně jim někde zakazovat stání jejich automobilu. Ve výsledku všichni za parkování zaplatí, přičemž parkovací místa nepřibudou.

Jak bude probíhat vydání parkovací karty?

Nebude to fyzická karta, kterou byste umístili za čelní sklo svého auta. Má to být elektronický záznam v parkovacím informačním systému. To znamená, že řidič bude hlásit úřadu registrační značku používaného vozidla.

V praxi to nejspíše znamená, že přijdete na přepážku na Zvonařce 5, tam předložíte občanský a technický průkaz a doložíte právní vztah k vozidlu. Po zaplacení ročního parkovného vám bude vydán přístup do webové aplikace a další agendu si budete vyřizovat sami přes internet.

Musím vlastnit registrovaný automobil?

Ne nutně. Oproti původním informacím to však vypadá, že bude bazírováno na důkladném doložení právního vztahu, tedy budete muset předložit doklad, že máte s vozidlem co do činění. Pokud jste vlastník, bude stačit technický průkaz, pokud máte vozidlo pronajaté, tak navíc předložíte nájemní smlouvu, pokud na leasing, tak leasingovou smlouvu, pokud to je služební vozidlo, tak potvrzení o příjmu ze závislé činnosti apod.

Co když nechám auto v opravně a zapůjčím si náhradní vůz?

Aplikace bude mít možnost změnit registrační značku. Počet změn bude omezený (něco jako čtyřikrát ročně na celkovou dobu nejvýše 14 dní), aby tuto funkcionalitu rezidenti nevyužívali nadměrně. V případě překročení počtu změn nebo celkové doby bude poté úředník posuzovat, zdali je to oprávněné.

Bude se placení parkovného vztahovat i na motocykly?

Podle prohlášení úředníků magistrátu ne. Doufáme, že alespoň jednostopá vozidla budou parkovat bezplatně.

Kdo uhradí parkování řemeslníka, instalatéra či jiné nezbytné návštěvy?

Každý rezident dostane k dispozici na rok balík 100 volných parkovacích hodin právě pro takové situace. Rezident do aplikace bude zadávat registrační značku automobilu návštěvy a bude moct si za poplatek 100 Kč přikoupit dalších 50 hodin.

A co když ta návštěva bude delší, třeba se zdrží na několik dnů?

Nevíme. Ptali jsme se na to kompetentních osob a i po několika měsících čekání jsme stále neobdrželi odpověď. Parkoviště P+R u Ústředního hřbitova je omezeno na 72 hodin a není nám známo, že by v dohledné době město připravovalo finančně dostupné dlouhodobé parkování.

Parkujeme u nás na dvoře. Bude se rezidentní parkování vztahovat i na soukromé pozemky?

Určitě ne. Parkovací zóny pro rezidenty lze zřídit pouze na místních komunikacích. Dle § 9 zákona o pozemních komunikacích je vlastníkem místních komunikací obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí, tedy soukromé pozemky nemohou být místní komunikací a tudíž na nich není možné zřídit parkovací zónu.


Magistrát doposud odmítal zveřejňovat bližší informace

Přestože se vedení města tváří, že vůči občanům vystupuje otevřeně, podstatné detaily projektu rezidentního parkování pečlivě střežili. Naše dvě várky dotazů nechali od přelomu srpna a září roku 2016 bez odpovědi. Něco málo jsme se dozvěděli na naší veřejné diskuzi, hodně informací je v uniklém pracovním dokumentu, stále však není úplně jisté, jak přesně bude výsledný systém fungovat. Jisté je, že jakmile zastupitelé jednotlivých městských částí zavedení rezidentního parkování odsouhlasí, těžko s tím bude možné cokoliv dělat.

Proto kontaktujte své zastupitele a ptejte se jich, zdali schvalují projekt parkovacích zón a zdali si opravdu myslí, že to obyvatelům Brna pomůže.

Domníváme se, že město před svými občany nemá mít žádná tajemství a oni mají právo vědět, co se na ně chystá. Navzdory této bezútěšné situaci se nám občas podaří zjistit něco nového. Sledujte tedy náš web a také facebookovou stránku, kde se dozvíte další podrobnosti.